Mnohí ľudia sa modlia, ale nemajú žiadnu odpoveď. Pretože tajomstvo viery je v čistom svedomí (I. Tim. 3,9).
Čistotu svedomia získaš tak, že vyznáš svoje hriechy, prijmeš odpustenie od Pána Ježiša a aj ty odpustíš každému kto ti ublížil.
Ak získaš čistotu svedomia, nebudeš už bez odpovede! Budeš mať slobodu vo svojom srdci!